Kvesko_B_B_Razrabotka_gazovych_i_kondesatnysh_mestorojdeniy