Shishmina_L_V_Sbor_i_podgotovka_produkzii_neftyanych_i_gazov